Tjelesna zaštita

Tjelesna zaštita jedna je od temeljnih usluga, kvaliteta i razina usluga tjelesne zaštite, rezultat je osposobljenosti, edukacije i kontinuiranog usavršavanja zaštitara, te logistici društva koja zaštitarima stoji na raspolaganju prilikom izvršenja poslova zaštite.

  Osnovni poslovi u okviru tjelesne zaštite:
 1. Nadzor kretanja vozila(interventne ekipe,pratitelji vrijednosti)
 2. Nadzor osoba i robe na ulazu u štićeni objekt (čuvari)
 3. Nadzor osoba i robe u štićenom objektu (zaštitari)
 4. Ophodnja i nadzor štićenog objekta, te osiguravanje javnih skupova (redarska služba-redari)
 5. Osiguravanje osoba (bodyguard)

Ophodnja štićenog prostora

 1. Služi za otkrivanje i sprečavanje pojava koje mogu ugroziti sigurnost štićenog objekta, evidentiranje i otklanjanje novih nepravilnosti
 2. Osiguravanje i provođenje zakonskih propisa o sigurnosti imovine i zaposlenika (motrenje i nadzor vitalnih dijelova objekta, instalacija, zaključavanja prostorija i sl.)

Nadzor kretanja stranaka ili kupaca u prodajnim prostorima

 1. Cilj je sprečavanje postupaka koji mogu ugroziti imovinu i živote zaposlenika i drugih osoba.
 2. Pomno se motre stranke, ali nenametljivo. Stranke koje su pod sumnjom otuđenja robe, u posebnoj prostoriji treba pregledati, utvrditi identitet dotične osobe isključivo unutar štićenog objekta, ali bez upotrebe sredstava prisile i zadržati do dolaska policije.

Postupak pratnje vrijednosti blindiranim motornim vozilom

 1. Pratnja se vrši blindiranim vozilom u kojem se nalaze tri zaštitara.
 2. Torbe u kojima se nose vrijednosti moraju imati ugrađen alarmni uređaj i elektrokemijsku zaštitu, te moraju biti zaključane, a osoblje iz pratnje ne smije imati ključ.
 3. Koristi se najprikladniji smjer kretanja koji se nakon svake obavljene pratnje mijenja.
 4. Pratitelj je nazočan primopredaji pošiljke.