Tehnička zaštita

Predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova imovina, a provodi se tehničkim sredstvima i napravama te sustavima tehničke zaštite kojima je osnovna namjena sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema štićenim osobama ili imovini kao što su:

 1. protuprovalno djelovanje
 2. protuprepadno djelovanje
 3. protusabotažno djelovanje.

Sustav tehničke zaštite predstavlja povezivanje dvaju ili više sredstava, naprava i uređaja koji zajedno čine funkcionalnu cjelinu.

Sredstvima i napravama te sustavima tehničke zaštite smatraju se oni koji su izvedeni, održavani i servisirani sukladno ugovoru između Naručitelja i Izvršitelja.


Sredstva i naprave za tjelesno spriječavanje nedopuštenog ulaska osoba u štićeni objekt

 1. specijalne ograde
 2. specijalne rampe i barikade
 3. protuprovalna vrata
 4. sve vrste brava sa serijskim brojem ili kodom
 5. specijalne građevinske konstrukcije
 6. neprobojna stakla i slične konstrukcije
 7. oprema za pohranu, čuvanje i prijenos vrijednosti, predmeta i dokumenata (blagajne, trezori, sigurnosni spremnici i sl.)
 8. naprave za detekciju metalnih predmeta
 9. rendgenski uređaji za kontrolu prtljage
 10. druga mehanička i/ili elektro-mehanička sredstva i naprave propisana u postupku provedbe tehničke zaštite.

Elektronički sigurnosni sustavi koji omogućuju učinkovitu zaštitu štićenog objekta

 1. protuprovalni i protuprepadni sustavi s javljačima raznih izvedbi (aktivnim i pasivnim)
 2. sustavi kontrole i registracije prolaza
 3. sustavi kojima se obavlja stalni nadzor nad štićenim objektom s jednog mjesta (video nadzorni sustavi)
 4. sustavi centralnog prijama i signalizacije alarma - Centralni dojavni sustav i Centralni tehnički nadzor (u daljnjem tekstu: CDS, CTN)
 5. integralni sustavi zaštite s najmanje jednim nadzornim mjestom unutar štićenog objekta.

Centralni dojavni sustav- CDS

Centralni dojavni sustav zaštite obuhvaća:

 1. Priključenje tehničkog sustava protuprovalne zaštite na centralni dojavni sustav na adresi: Zagreb, Vlaška 101, putem telefonskih linija.
 2. Telefonsku komunikaciju i 24-satni nadzor primljenih signala između tehničkog sustava protuprovalne zaštite štićenog objekta i centralnog dojavnog sustava u Operativnom centru.
 3. Radio komunikaciju između Operativnog centra i interventnih grupa.
 4. Intervenciju zaposlenika Izvršitelja u slučaju dojave signala alarma na/u štićenom objektu.
 5. U slučaju potrebe, komunikaciju Operativnog centra s policijskim i/ili drugim nadležnim službama.